Du har en forældet browser

Opdater venligst din browser

Opdater browser
Læs mere om Det sunde arbejdsliv

Tilflyttet arbejdskraft

Vi ønsker at tilbyde alle medarbejdere de samme forhold, uanset bopæl, nationalitet og destination

Når medarbejdere flyttes fra et distrikt til et andet eller fra udlandet er der en række forudsætninger, der skal være på plads.

Det er ikke kun selve arbejdet, der er nyt, det er også boligen og dagligdagen, som er ny. I Royal Greenland ønsker vi at arbejde mere systematisk med den tilflyttede arbejdskraft, så vi kan tilbyde alle medarbejdere de samme forhold, uanset bopæl, nationalitet og destination.  

Ved rekruttering fra udlandet er der en potentiel risiko for at gængse menneske- og arbejdstagerrettigheder brydes i uigennemsigtige rekrutteringskæder. En særlig opmærksomhed skal henledes på rekruttering af medarbejdere fra Kina, hvor der eks. er risiko for gebyrbetaling i forbindelse med rekruttering eller tilbageholdelse af pas.

Fra Kina til Grønland

Fra Kina til Grønland

Det kinesiske ægtepar Li Shumei og Chen Qinliang er værdsatte medarbejdere på Royal Greenlands fabrik i Maniitsoq i Grønland. De ankom som en del af den første gruppe af udenlandske medarbejdere til Grønland i maj 2017 for at være med til at løfte produktionskapaciteten.

Mød Li og Chen her

Målsætning

Vi ønsker at sikre en bæredygtig arbejdsstyrke bestående af lokale medarbejdere suppleret med eksterne medarbejdere. Vores mål er at skabe lige forhold for de to grupper, at være en attraktiv arbejdsplads og at sikre eksterne medarbejdere gode rekrutterings-, arbejds- og boligforhold.

Status 2020

Rekruttering af ekstern arbejdskraft sker i henhold til lovgivning. Arbejdskraft til fabrikker i Grønland rekrutteres gennem Nordjob ordningen, fra Kina og internt i Grønland.

Mål 2022

  • Udarbejde politik, mål og specifikationer for rekrutteringen af eksterne medarbejderes inkl. overholdelsen af etiske krav.
  • Definition og dokumentation for minimumsstandard for boliger tilbudt til eksterne medarbejdere.

Initiativer

  • Udarbejde politik for rekruttering af eksterne medarbejdere samt afsøge muligheder for optimering af boligforhold for medarbejdere ansat i kortere varighed.

Ambition 2030

  • Fuld implementering af mål og politikker.

Se også

Læs mere om Fysisk og psykisk arbejdsmiljø
...