Du har en forældet browser

Opdater venligst din browser

Opdater browser
Læs mere om Det sunde arbejdsliv

Fysisk og psykisk arbejdsmiljø

Vi ønsker, at alle medarbejdere tilbydes et sikkert og sundt arbejdsmiljø

I Royal Greenland ønsker vi at skabe gode rammer for alle medarbejdere i et sikkert og sundt arbejdsmiljø, som bidrager til en stolt arbejdskultur.

Arbejdet med sikkerhed og sundhed i Royal Greenland er decentralt funderet, hvilket gør det sværere at få et samlet og dokumenteret overblik over arbejdsmiljø- og miljøindsatsen. Det er i høj grad op til den lokale og regionale fabriksledelse i samarbejde med arbejdsmiljø- og miljøkonsulenterne at gennemføre forbedringer og gode arbejdsrutiner på fabrikkerne.   

Vi har et ansvar for, at alle medarbejdere tilbydes et sikkert og sundt arbejdsmiljø og for til enhver tid at minimere skader mest muligt. Derudover har vi et ansvar for, at der bliver passet på den omkringliggende natur og undgå unødig påvirkning og udledning til miljøet fra fabrikkernes drift. Derfor vil vi kombinere de to indsatser i virksomheden igennem implementeringen af et fælles og enkelt ledelsessystem.  

Søsikkerhed ombord på trawlerne

Søsikkerhed ombord på trawlerne

Ombord på Royal Greenlands havgående trawlere trænes søsikkerheden mellem hvert besætningsskifte, som sker omtrent hver anden måned.

Læs mere her

Målsætning

Vi ønsker at minimere arbejdsrelaterede skader og hændelser samt reducere påvirkningen på miljøet gennem en styrkelse af procedurer og instrukser i et ledelsessystem.

Status 2019

Decentral og national styring af arbejdsmiljø og miljø, miljøprocedure under opbygning. 

Mål for 2022

Opbygning af et arbejdsmiljø- og miljøstyringssystem, som dokumenterer overholdelse af lovgivning og kundestandarder inden for arbejdsmiljø og miljø samt skaber en bevidst kultur med fokus på kontinuerlige forbedringer.

Initiativer

Opbygning af et arbejdsmiljø- og miljøstyringssystem, som opfylder følgende forventninger:

  • Der arbejdes på tværs i organisationen for at opnå et enkelt, operativt system
  • Ressourcer, fremdrift og implementering af systemet afstemmes i forhold til lovgivning, praktiske forhold og kundekrav
  • Projektets delresultater forventes implementeret, når de foreligger under behørig hensyntagen til sammenhængen med andre dele af systemet

Ambition for 2030

Vores ambition er, at vores medarbejdere trives i et sikkert og sundt miljø tilpasset individuelle behov, som understøttes af ét samlet arbejdsmiljø- og miljøledelsessystem i hele koncernen. Vores ambition er desuden at minimere påvirkninger og udledninger til det eksterne miljø. 

Se også

Læs mere om Tilpasning af arbejdsudbuddet
...