Du har en forældet browser

Opdater venligst din browser

Opdater browser
Læs mere om Ansvarligt aftryk

Vandforbrug

Der sker i disse år en rivende udvikling indenfor rensning og genbrug af ferskvand

Ferskvand af god kvalitet er en vigtig ressource for alle vores produktionsenheder.

Ferskvandets oprindelse kan enten være overfladevand eller grundvand, men i de senere år er havvand også blevet en mulighed. På nogle geografiske lokationer i Grønland er vand en mangelvare, mens der andre steder er rigeligt med vand. Derfor vil vores indsats være fokuseret på de geografiske områder, hvor det er vigtigst, at vi sparer på vandet og arbejde med alternative vandressourcer.        

Målsætning

Vi vil arbejde på at reducere vandforbruget på koncernplan samt udvikle og implementere alternative vandressourcer, der hvor vand er en sparsom ressource.  

Status 2020

Vandforbruget i koncernen var gennemsnitligt 46 m3/tons færdigvare.

Mål 2022

Årlig reduktion af vandforbruget med 5% målt på koncernniveau.

Udvikling af vandressourcen på steder med vandknaphed.     

Initiativer

  • Produktion af fødevaregodkendt ferskvand på steder med vandknaphed
  • Rutinemæssig opfølgning på vandforbruget
  • Igangsættelse af projekter til reduktion af forbruget

Ambition 2030

Der sker i disse år en rivende udvikling indenfor rensning og genbrug af ferskvand. Frem mod 2030 vil vi følge denne udvikling og, såfremt dette fortsat vil give mening, arbejde henimod en samlet reduktion af vandforbrug med 20% målt på koncernniveau.

Se også

Læs mere om Klima og energi
...